Zrób pierwszy krok i popatrz na góry z góry!


Jeśli po krótkim zastanowieniu stwierdzisz, że na dźwięk lecącego samolotu często zadzierasz głowę; jeśli czasem myślałaś (myślałeś) o tym, by spojrzeć na świat z innej perspektywy, to jest duża szansa, że już, (choć jeszcze nieświadomie), jesteś zarażona(y) bakcylem latania.

Przyjedź do nas - umów się na lot zapoznawczy i zobacz, czy latanie może sprawić Ci frajdę. Potem po prostu podejmij decyzję a jeśli będzie ona pozytywna, to zacznij z nami tą przygodę i w tych pięknych okolicznościach przyrody, w gronie i pod opieką wykwalifikowanej, profesjonalnej i wymagającej kadry ucz się i trenuj, by zostać pilotką/pilotem!

Uwaga! W tym miejscu ostrzegamy uczciwie: latanie silnie uzależnia.  

Badania lekarskie


Gratulujemy! Skoro czytasz te słowa, to najprawdopodobniej niebawem się spotkamy! Skoro stwierdziłaś(eś), że podoba Ci się latanie, umów się na wizytę w ośrodku przeprowadzającym badania lotnicze, daj się przebadać i zdobądź zaświadczenie.

Nie ma się czego bać :)

O klasach zdrowia i wymaganiach więcej przeczytasz tutaj: GOBLL Wrocław

Tu zrobisz badania: Lekarze orzecznicy

Szkolenie teoretyczne


Szkolenie teoretyczne prowadzimy na 2 sposoby:

1. SZKOLENIE STACJONARNE-  w formie zjazdów, w trybie weekendowym w budynku naszego Aeroklubu. Wykłady prowadzone są przez wykfalifikowaną kadrę szkoleniową. Szkolenie składa się ze 100 godzin zajęć, obejmuje następujące przedmioty (9):

  • PRAWO LOTNICZE
  • CZŁOWIEK – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
  • METEOROLOGIA
  • ŁĄCZNOŚĆ
  • ZASADY LOTU
  • PROCEDURY OPERACYJNE
  • OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU
  • OGÓLNA WIEDZA O STATKU POWITRZNYM
  • NAWIGACJA

Szkolenie teoretyczne zakończone jest egzaminem wewnętrznym. Jest to test w formie pisemnej, wynik 75% zalicza szkolenie.

 

2. SZKOLENIE ONLINE NA ODLEGŁOŚĆ - dla tych którzy mają troszkę mniej czasu na formę stacjonarną polecamy szkolenie metodą online. W skład szkolenia wchodzą te same przedmioty co w trybie stacjonarnym. Różnica jest jedna, mniej godzin online więcej samoształcenia. Szkolenie rózwnież zakończone jest egzaminem wewętrznym. 

Poniżej link do szkoły Grafprom Aviation z którą współpracujemy:

SZKOLENIE ONLINE

Zapisanie się na kurs odbywa się idywidualnie przez kandyata, po zakończniu szkolenia oraz zdanym egzaminie uczeń otrzymuję od szkoły Grafprom Aviation zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego. Po dostarczeniu tego zaświdczenia do nas kandydat jest gotowy do rozpoczecia najciekwaszej częsci szkolenia czyli praktyki. 

Szkolenie praktyczne


Szkolenie praktyczne do Licencji PPL(A) odbywa się na samolocie Cessna 152, obejmuje min 45 godzin lotu w tym 10 godzin lotów samodzielnych pod nadzorem insruktorskim. Praktyka składa się z kilku etapów które podzielone są na zadania. Każde zadanie zakończone jest egzaminem wewętrzynym :

1. ZADANIE A - jest to nauka podstawowego pilotażu, loty po kręgu samolotowym oraz do strefy. Zadanie to obejmuje co najmniej 13 godzin lotu z instruktorem oraz min. 2 godziny lotów samodzielnych. 

2. ZADANIE B - Nauka podstawowych umiejętności w lotach wg wskazań przyrządów . To zadanie ma na celu opanowanie przez szkolonego umiejętności pilotowania samolotu wg wskazań przyrządów w locie, bez możliwości oceny położenia według naturalnego horyzontu. Loty uczeń wykonuje w specjalnych okularach. Zadanie obejmuje minimum 3 godzin lotu z instruktorem. 

3. ZADANIE C - Nuka lotów nawigacayjnych. Cel zadania to opanowanie przez ucznia lotów trasowych tych na lotniska Aeroklubowe jak i lotniska kontrolowane. W skłąd tego zadania wchodzi min 19 godzin lotu z instruktorem oraz 5 godzin lotów samodzielnych.

* Pozostałe 3 godziny lotu samodzielngo (wymóg do uzyskania licencji to 10 godzin lotu samodzielnego) uczeń ma możliwość wyboru pomiędzy zadaniem A i C 

Egzamin Państwowy teoretyczny


Po zakończonym kursie teoretycznym uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. To zaświdczenie otwiera drogę do rozpoczęcia szkolenia pratycznego jak również daje mozliwość zdawania egzaminu państwowego teoretycznego. Egzamin taki przeprowadzany jest przez Lotniczą Komisję Egzaminacyjną (LKE) w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w systemie komputerowym. W skład egzmianu wchodzą te same przedmioty co podczas szkolenia. Po zdanym egzminie kandydat otrzymuje stosowne zaświdczenie.

Poniżej link do storny ULC z opisem jak przystąpić do egzaminu oraz plan sesji egzmainicyjnych na rok 2018:

ULC EGZMIN TEORETYCZNY

Przyładowe pytania egzminacyjne oraz symulator egzminu:

PRZYKŁADOWE PYTANIA LKE

Egzamin Państwowy praktyczny


W momencie kiedy uczeń zdał egzminy teoretyczne państwowe, ukończył szkolenie pratyczne w wymiarze min 45 godzin lotu w tym 10 godzin samodzielnych, a także posiada zaświdczenie o ukończeniu szkolenia pratycznego, jest gotowy do przystąpienia do egzaminu pratycznego przed Lotniczą Komisją Egzminacyjną. Egzmin taki odbywa się w wybranym przez ucznia ośrodku szkolenia. Może być to w naszym Aeroklubie lub gdzie tylko uczeń sobie zażyczy.  Jest jeden warunek egzmian musi się odbyć na takm typie samolotu na którym było prowadzone szkolenie. Lot egzaminacyjny trwa od 1:30 - 2:00 godzin. W skład egzminu wchodzą elementy z szkolenia podstawowego, uzależnione są głownie od fantazji egzminatora :) . Egzmian jest oczywiście płatny.

Poniżej link do strony ULC z informacją o opłacie lotniczej oraz listą Egzaminatorów

OPŁTY+ LISTA EGZAMINATORÓW

Po zdanym egzaminie pozostaje tylko złożenie kompletu dokumentów do ULC i oczekiwanie na wydanie licencji. 

Co dalej?


Jeżeli posiadasz juz licencję PPL(A) i nadal chcesz poszerzać swoje umiejętności oraz zdobywać kolejne uprawnienia nic nie stoi na przeszkodzie. W naszej ofercie posiadamy kilka ciekawych propozycji :

1. UPRAWNIENIA VFR NOC - to nic innego jak latanie w nocy. Aby rozpocząć takie szkolenie konieczne jest posiadanie licecnji PPL(A). Szkolenie skłąda się z dwóch teoria 5 godzin zajęć, oraz praktyka 5 godzin lotu w tym co najmniej 5 samodzilenych kręgów pod nadzorem instruktorskim. Szkolenie jest zakończone egzaminem wewnętrznym z jednym z naszych instruktorów. Po pozytywanie zaliczonym locie pilot otrzymuje zaświadczenie, na podstawie otrzyma wpis do licnecji VFR NOC.

2. PRZESZKOLENIE NA INNY WARIANT SAMOLOTU także ten z tylnym kółkiem i tutaj jest klika możliwości: 3XTrim, Cessna 172, Jak 12M, PZL 104 Wilga. Wymagania to posiadanie licencji PPL(A). Czasy lotów na poszczególny samolot są różne, opisane naszych programach szkolenia. Po zakończeniu szkolenia pilot otrzymuje stosowny dokumnet oraz wpis do logbooka potwierdzający zakończenie szkolenia.

3. UPRAWNIENIA DO HOLU - szkolenie składa się z dwóch etapów: teoria 2 godziny zajęć oraz praktyka co najmniej 2 godziny w tym min. 40 min samodzielnie. Wymagania są następujące: posiadanie licencji min. PPL(A), 30 godzin PIC plus 60 startów i lądowań, 5 lotów zapoznawczych na szybowcu holowanym, posiadać kwalifikacje do lotów na samolocie holującym co najmniej 5 stratów i lądowań 14 dni przed rozpoczęceim szkolenia 

4. LOTY TRENINGOWE- jeżeli posiadasz licencję PPL(A), chcesz dolatywać godziny do licencji zawdowej lub poprstu latać rekreacyjnie, serdecznie zapraszamy . W ofercie posiadamy korzystne pakiety godzin do wylatania.

Współpracujemy